1ŚRODOWISKOWY SZCZEP DRUżYN HARCERSKICH I GROMAD ZUCHOWYCH
Strona główna
Szczep
=> Bajkowa Gromada
=> Dreptak
=> Azimer
Patroni
Ludziska
Imprezy
PTTK Koszalin
Kontakt
Księga gości
Newsletter
Czy już na nas głosowałes
Azimer

STARSZOHARCERSKA DRUŻYNA POŻARNICZA „AZIMER" IM. POR. EUGENIUSZA KASZYŃSKIEGO „NURTA” W ŚWIESZYNIE

- KIM JESTEŚMY ? - Trochę o Nas
Jesteśmy koedukacyjną starszoharcerską drużyną o specjalności pożarniczej, działamy w strukturach l Środowiskowego Szczepu Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych im. podpułkownika Macieja Kalenkiewicza „KOTWICZ". W swoich szeregach skupiamy młodzież pracującą, studiującą oraz uczącą się w Koszalinie " mieszkającą na terenie gminy Świeszyno.

- HISTORIA DRUŻYNY? " Oto ona
Decyzja Rady Młodzieżowego Kręgu Instruktorskiego z dnia 10.1X. 1977r. została powołana drużyna pożarnicza celem przygotowania harcerzy do VI Manewrów Techniczno "Obronnych oraz do l Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej. Od tego czasu drużyna działa i nie opuściła żadnych zawodów pozami czo - sportowych oraz wzięła udział we wszystkich edycjach Tumieju Wiedzy Pożarniczej czyli 23 razy .odnosząc wiele sukcesów, reprezentowała województwo koszalińskie w Finałach Ogólnopolskich. Największe sukcesy w zawodach pożarniczych to: 1980 - II miejsce w VII Manewrach Techniczno " Obronnych zespołowo
I miejsce indywidualnie zajął druh Andrzej Ćwikałowski
II miejsce - Marek Worach.

1996 - II miejsce w Zawodach Pożarniczych podczas Ogólnopolskiego Zlotu Harcerskich Drużyn Pożarniczych w Zuzinowie.  Także zdobycie tytułu „Współgospodarza Wsi" na szczeblu K.G.Z.H.P.
Drużyna zdobyła wielokrotnie miano drużyny sztandarowej hufca, a także w 1989 r. miano drużyny sztandarowej Chorągwi Koszalińskiej.
Wszystkie drużyny harcerskie biorą udział w Zawodach na Orientację, które są drugą naszą pasją. W naszym posiadaniu jest wiele trofeów z tych zawodów, ale najcenniejszy jest
puchar Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Ministra Transportu za wygranie Ogólnopolskich Zawodów na Orientacje w Darłowie.
Wszyscy zdobywamy odznaki Turystyki Kwalifikowanej OTP, INO, GOT, MOK KOT.
Od roku 1978 organizujemy obozy wędrowne. Drużynie pozwala to na poznanie najpiękniejszych zakątków Polski. Byliśmy już:
11 razy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
9 razy w Karkonoszach
5 razy na Żuławach
3 razy w Pieninach
1 raz w Bieszczadach
1 raz w Białowieży.
Harcerze pełnoletni kończą kursy na kierowników placówek wypoczynkowych, przodownika turystyki pieszej, przodownika turystyki kolarskiej.

 KIM JEST BOHATER NASZEJ DRUŻYNY?
Po dwuletniej akcji bohaterów – drużyna nasza zdobyła imię
por. Eugeniusza Gioeedymina Kaszyńskiego ps. „Nurt” – urodzony 22.08.1909 roku w Łodzi. W 1939 roku działał w Grupie „Stryj”, później internowany został na Węgry. We Francji w 3.DP (8.pp), a Wielkiej Brytanii w 4 BKS i 1 SB Spat. Przeszkolony w dywersji. Zaprzysiężony 24.08.1942 roku. Skok z 1 na 2.10.1942. Przydział do ZO, następnie do Kedywu Okręgu AK Kielce jako oficer operacyjny i inspektor dywersji. Od czerwca 1943 roku dowódca Zgrupowania nr 1 w Zgrupowaniach Partyzantów „Ponurego” (Jana Piwnika) i jego zastępca. Od stycznia 1944 roku dowódca Zgrupowań Komendy Okręgu, a później w 1 batalionie p.p. Leg. W składzie 2DP AK. Od października 1944 roku na emigracji w Wielkiej Brytanii.
Zmarł 24.03.1976 roku w Londynie.

 DZIEŃ OBECNY
Zbiórki drużyn odbywają się 3 razy w miesiącu we własnej harcówce mieszczącej się przy Komendzie Miejskiej P.S.P. w Koszalinie. W ciągu dwóch godzin poznajemy sprzęt oraz szkolimy w jego obsłudze i zastosowaniu, poznajemy zasady taktyki pożarniczej, na jednej zbiórce mamy zajęcia praktyczne, używamy sprzęt gaśniczy, ćwiczymy ratownictwo techniczne.
Dzięki dowódcy JRG nr 2 w Koszalinie Bohdanowi Mikołajkowi wszyscy ukończyli kurs medyczny. Dzięki czemu wielu z nas bierze udział w akcjach z OSP, za co otrzymało medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
Jedna zbiórka w miesiącu jest poświęcona tylko sprawnościom harcerskim, zdobywamy stopnie, sprawności, realizujemy zadania proponowane przez KH, KCH oraz KG takie jak: „Gra w Zielone”, „Moja Ojczyzna”, przygotowujemy imprezy dla siebie i innych. Podnosimy umiejętności w technikach harcerskich. Za osiągnięcie wyników drużyna otrzymała samochód bojowy GLM z motopompą i wyposażeniem, co pozwala nam na lepszy udział w akcjach gaśniczych.
W naszym gronie mamy dwóch członków Inspektoratu Pożarniczego ZHP, dzięki temu jesteśmy na bieżąco z pracami.

 KONSTYTUCJA
Konstytucja 1 Starszoharcerskiej Drużyny Pożarniczej „AZIMER” została zatwierdzona 10.01.1999 roku i określa strukturę drużyny, sposób powoływania Rady Drużyny, określa warunki wstąpienia do drużyny, a także wewnętrzny regulamin odznak, odznaczenia oraz umundurowania członków, zasady zdobywania stopni, sprawności, otrzymywania nagród i kar, a także zasad organizacji wyjazdów.

 NASZE MARZENIA? Są realne do spełnienia, ale...
Marzeniem naszym jest dalsza praca dla siebie i innych, rozwój drużyny, podnoszenie swoich umiejętności oraz rozwijanie swojej wiedzy.
Marzymy, że to Komendy Hufca, Chorągwii, Kwatera Główna będą dla nas, a nie my dla nich, bo w obecnej chwili czujemy, że jesteśmy tylko dla siebie. Jedyne zainteresowanie nami jest tylko podczas spisu harcerskiego, a to stanowczo za mało.

 

HKTP DREPTAK
darmowy hosting obrazków GURU darmowy hosting obrazków
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzającytutaj!
1ŚRODOWISKOWY SZCZEP DRUżYN HARCERSKICH I GROMAD ZUCHOWYCH
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free